artykuł nr 41

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 12 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Kwiatowej 25 (dz. nr ewid. 218/7 obr. 15) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu do lokalu nr 2 w istniejącym budynku mieszkalnym jednorodzinnym usytuowanym przy ul. Polnej 11 (dz. nr ewid. 9 obr. 23) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 43

Informacja

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: rozbudowie wewnętrznej instalacji gazu dla lokalu mieszkalnego nr 17 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Wojska Polskiego 62 (dz. nr ewid. 45 obr. 22) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Żeromskiego 5 m. 1B (dz. nr ewid. 458 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 45

Informacja

Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie wewnętrznej instalacji gazu w budynku mieszkalnym wielorodzinnym usytuowanym przy ul. Żeromskiego 5 m. 1A (dz. nr ewid. 458 obr. 21) w Piotrkowie Trybunalskim