artykuł nr 1

Wniosek o pozwolenie na przygotowanie i realizację inwestycji mieszkaniowej, polegającej na budowie na działkach o nr ewid. 194/7; 194/8, 194/9, 194/10, 194/11, 194/12, 194/13, 194/14, 194/15 obręb 29 przy ulicy Kasztanowej w Piotrkowie Trybunalskim - zespołu 4 budynków mieszkalnych wielorodzinnych

Dostępne kategorie:
Rok 2019
Rok 2020
Rok 2023