artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie i przebudowie sieci gazowej niskiego ciśnienia w ulicach Leśnej, Niedźwiedziej, Myśliwskiej, Sarniej i Podleśnej, na osiedlu Leśna w Piotrkowie Tryb.

Załączniki:
Informacja 16 KB