artykuł nr 16

Informacja dot. postępowania w/s pozwolenia na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PLAY o numerze PIO1012C wraz z zewnętrzną linia zasilającą na terenie nieruchomości przy ul. Wolborskiej 55 (dz. nr ewid. 442/1 obr. 17) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 17

Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o. PIO1005 A, znajdującej się w lokalizacji ul. Słowackiego 186\188, 97-300 Piotrków Trybunalski

artykuł nr 18

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci gazu Ś/C Dz63mm w ulicy Bosmańskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 19

Informacja o zmianie danych w instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne znajdującej się w lokalizacji: 97-300 Piotrków Trybunalski, Sienkiewicza 21, gm. Piotrków Trybunalski, pow. Piotrków Trybunalski

artykuł nr 20

Informują o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej 830 (88967N!) GROTA zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. NARUTOWICZA 35