artykuł nr 46

Zgłoszenie instalacji wytwarzającej pole elektromagnetyczne - dotyczy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Sp. z o. o.

artykuł nr 47

Informacja dot. zmiany danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla stacji bazowej 23275 (88139N!) WPI_PIOTRKOWT_POLUDNIE zlokalizowanej w miejscowości PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, ul. GLINIANA 4.

artykuł nr 48

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie nowego odcinka sieci ciepłowniczej wraz z sięgaczami przyłączy ciepłowniczych i przyłącza w rejonie ul. Wiślanej w Piotrkowie Trybunalskim.