artykuł nr 6

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-2 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Rolnicza 75

artykuł nr 7

Decyzja zmieniająca pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej ponad 50 MW, zlokalizowanej na terenie Zakładu Ciepłowniczego C-1 w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Orla 11

artykuł nr 8

Informacja dotycząca zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu w ulicy Spacerowa/ Rolnicza w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 9

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Mireckiego, Hutniczej, 1 Maja wraz z przyłączami do zakładu PINOKIO oraz przełożeniem (przebudową) istniejących przyłączy wodociągowych w ul. 1 Maja i Hutniczej (dz. nr ewid. 528/25, 633, 505/7, 527/4 obr. 14) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 10

Informacja o zmianie danych w zakresie wielkości i rodzaju emisji dla instalacji radiokomunikacyjnej, zlokalizowanej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rolniczej 75