artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia Dz63mm w prywatnej drodze dojazdowej przy ul. Malinowej (dz. nr ewid. 155/9 obr. 29) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie linii kablowych nN polegająca na przebudowie awaryjnych linii kablowych nN na terenie nieruchomości przy ul. Kostromskiej 72, 74, 76 (działki nr ewid.: 6/32, 6/33, 6/34, 6/35, 6/22, 6/24, 6/23 obręb 30) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazu Ś/C od ulicy Podole do ulicy Świerczowskiej (działki nr ewid.: 8, 552 obręb 37) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągowej w ul. Mireckiego, Hutniczej, 1 Maja wraz z przyłączami do zakładu PINOKIO oraz przełożeniem (przebudową) istniejących przyłączy wodociągowych w ul. 1 Maja i Hutniczej (dz. nr ewid. 528/25, 633, 505/7, 527/4 obr. 14) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - w rejonie jeziora Bugaj