artykuł nr 1

Wykaz dot. oddania w najem na, czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2

artykuł nr 2

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szewskiej 8

Załączniki:
Wykaz 134 KB
artykuł nr 3

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3

Załączniki:
Wykaz 147 KB
artykuł nr 4

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

Załączniki:
Wykaz 135 KB
artykuł nr 5

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 34

Załączniki:
Wykaz 133 KB