artykuł nr 1

Wykaz dot. oddania w najem na, czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Placu Czarnieckiego 9/Zamkowa 2

artykuł nr 2

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szewskiej 8

artykuł nr 3

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Krasickiego 3

artykuł nr 4

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Narutowicza 19/Sienkiewicza 15

artykuł nr 5

Wykaz dot. przeznacza do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Słowackiego 34