artykuł nr 1

Obwieszczenie dot. pozwolenia na budowę oczyszczalni ścieków przemysłowych dla zakładu "F.H. NOWALIJKA", przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości przy ul. Życzliwej 17 w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 224 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie w/s przekazania w 2019 roku Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych w formie wsparcia finansowego na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim.

Załączniki:
Ogłoszenie 38 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie w/s przekazania w 2019 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych w formie dotacji na dofinansowanie zadania "Konserwacja sprzętu łączności radiowej wraz z zakupem oprogramowania i szkolenia dla funkcjonariuszy KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim"

Załączniki:
Ogłoszenie 40 KB
artykuł nr 4

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:
Obwieszczenie 297 KB
artykuł nr 5

Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej, o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za nieruchomość o nieuregulowanym stanie prawnym

Załączniki:
Obwieszczenie 296 KB