artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Franklina Roosevelta i Wolskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na budowie odcinka ulicy J. Porazińskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Świerczowskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 4

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Miedziana i Bazaltowa w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia w ul. Złotej w Piotrkowie Trybunalskim