artykuł nr 1

Sprawozdanie i wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących utworzenia jednostki pomocniczej Miasta Osiedle "Szczekanica"

Dostępne kategorie:
Konsultacje