artykuł nr 26

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Wojska Polskiego 64

artykuł nr 27

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu, położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Starowarszawskiej 13

artykuł nr 28

Wykaz Nr 10/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Starowarszawskiej 13

artykuł nr 29

Wykaz Nr 9/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Sulejowskiej 35

artykuł nr 30

Wykaz Nr 8/2017 z dnia 14 czerwca 2017 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Sulejowskiej 35