artykuł nr 16

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Alei 3 Maja 23

artykuł nr 17

Obwieszczenie dot. zawiadomienia o przekazaniu do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie skarg wraz z odpowiedzią na skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 24 maja 2017 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Łódzkiego Nr 162/16 z dn. 15 czerwca 2016 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ronda Sulejowskiego w Piotrkowie Tryb. w ciągu drogi krajowej nr 91 wraz z rozbudową ul. Marii Skłodowskiej - Curie i przebudową ulic Sulejowskiej, Jerozolimskiej, Śląskiej i Al. Kopernika

artykuł nr 18

Wykaz Nr 14/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dot. lokalu użytkowego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 33

artykuł nr 19

Wykaz Nr 13/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dot. lokalu użytkowego położonego przy ulicy Stronczyńskiego 4

artykuł nr 20

Wykaz Nr 12/2017 z dnia 9 sierpnia 2017 r. dot. lokalu użytkowego, garażu, położonego przy ulicy Słowackiego 57