artykuł nr 1

Informacja o zwrocie niewykorzystanych środków finansowych

artykuł nr 2

Ogłoszenia o udzieleniu w 2017 r. przez Miasto Piotrków Trybunalski na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego

artykuł nr 3

Informacja o braku sprzeciwu dot. robót budowlanych polegających na: budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Świerczowskiej (dz. nr ewid. 59, 83/4, 17/14 , 17/11 obr. 35)

artykuł nr 4

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 mm2 do zasilania trzech budynków mieszkalnych w zabudowie bliźniaczej, przewidzianej do realizacji na terenie nieruchomości oznaczonych nr ewid.: 459, 241/1 obręb 10 (ul. Michałowska) w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Informacja dot. braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie sieci wodociągowej w rejonie ulicy Wincentego Witosa, Wolborskiej i Życzliwej w Piotrkowie Tryb. (dz. nr ewid. 20, 79 obr. 46, dz. nr ewid. 32, 60, 61 obr. 47).