artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza przetarg ofertowy pisemny na sprzedaż wraz z demontażem 2 szt. kotłów WR-25 stanowiących własność Miasta Piotrków Trybunalski

artykuł nr 2

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Załączniki:
Obwieszczenie 407 KB
artykuł nr 3

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na: budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego usytuowanego na terenie działki w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Gołebiej nr ewid. 49/ 14 obr.18

Załączniki:
Informacja 225 KB
artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie kanalizacji sanitarnej w ulicy Dworskiej i Jodłowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 173 KB
artykuł nr 5

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Morgowej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 173 KB