artykuł nr 36

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Mickiewicza 27

artykuł nr 37

Lokale użytkowe do wynajęcia w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 38

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Targowej 8

artykuł nr 39

Informacja dot. postępowania administracyjnego w/s wydania decyzji pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie ścieków opadowych i roztopowych z rejonu ulicy Słowackiego, Narutowicza i Parku im. Jana Pawła II do cieku naturalnego zwanego Strawką w Piotrkowie Tryb.

artykuł nr 40

Wykaz lokali użytkowych do wynajęcia w drodze przetargu ustnego nieograniczonego położonych na terenie "Podzamcza" i Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim