artykuł nr 31

Zawiadomienie w/s postępowania odwoławczego od decyzji nr 5/2016 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 26 lutego 2016 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi ekspresowej S12 na odcinku Piotrków Trybunalski (A1) - Opoczno (gr. woj. łódzkiego i mazowieckiego) oraz drogi ekspresowej S74 na odcinku Sulejów (S12)- gr. woj. łódzkiego i świętokrzyskiego

artykuł nr 32

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na rozbudowie i przebudowie ulicy Śląskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 33

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Narutowicza 19/Sienkiewicza 15.

artykuł nr 34

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Stronczyńskiego 4

artykuł nr 35

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Litewskiej 14