artykuł nr 11

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego położonego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Pawlikowskiego 1

artykuł nr 12

Informacja o wywieszeniu wykazu lokali użytkowych przeznaczonych do wynajmu w drodze ustnego przetargu nieograniczonego

artykuł nr 13

Ogłoszenie TBS dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, usytuowanego w budynku przy ul. Słowackiego 34F

artykuł nr 14

Ogłoszenie TBS dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, usytuowanego w budynku przy ul. Pawlikowskiego 1

artykuł nr 15

Ogłoszenie TBS dot. lokalu użytkowego przeznaczonego do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego, usytuowanego w budynku przy ul. Narutowicza 19/Sienkiewicza 15