artykuł nr 61

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. odwołania od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi Nr 5/2016 z 26 lutego 2016 r.

artykuł nr 62

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie autostrady A1

artykuł nr 63

Obwieszczenie dot. decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego

artykuł nr 64

Informacja dot. obsługi Oddziału Cudzoziemców

artykuł nr 65

Ogłoszenie o III ustnym przetargu nieograniczonym na oddanie w najem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego, garażu położonego na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ulicy Jerozolimskiej 12