artykuł nr 46

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

artykuł nr 47

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Michałowskiej 11 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 48

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Całej 1 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 49

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Świerczowskiej 114 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 50

Informacja o braku sprzeciwu dot. budowy odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Krętej w Piotrkowie Trybunalskim.