artykuł nr 116

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 342/2016 z dnia 15.09.2016 r., polegającej na przebudowie Placu Zamkowego w Piotrkowie Trybunalskim wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

artykuł nr 117

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie sieci wodociągowej w ul. Wiatracznej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 118

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wiśniowej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 119

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Michałowskiej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 120

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinków sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Całej w Piotrkowie Trybunalskim.