artykuł nr 91

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągu w ul. Zagonowej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 92

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Całej 16B w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 93

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Roosevelta w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 94

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Głębokiej 5 w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 95

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Nowowiejskiej 3 w Piotrkowie Trybunalskim.