artykuł nr 11

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie linii energetycznych nn 0,4 kV-Piotrków Trybunalski, ul. Wyzwolenia i przyległe-etap I

Załączniki:
Informacja 228 KB
artykuł nr 12

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej z dn. 16.12.2016 r.

Załączniki:
Obwieszczenie MB
artykuł nr 13

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia:budowa serwisu blacharsko-lakierniczego firmy "ZIMNY AUTO SP, Z 0.0." przewidziana dorealizacji w Piotrkowie Tryb. przy ul. Wojska Polskiego 102

Załączniki:
Obwieszczenie 239 KB
artykuł nr 14

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłącza wod.-kan. przy ul. Żeglarskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 226 KB
artykuł nr 15

Informacja o braku sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie WODOCIĄGOWEJ SIECI ROZDZIELCZEJ na teren gminy Rozprza (BUDOWA POPRZECZNEGO PRZEJŚCIA POD DROGĄ METODĄ PRZECISKU, PRZEWIERTU) na terenie pasa drogowego ul. Moryca w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 228 KB