artykuł nr 46

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni, wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym

artykuł nr 47

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu dot. budowy odcinka rozdzielczej sieci ciepłowniczej przy ul. Garncarskiej 6-8 w Piotrkowie Trybunalskim