artykuł nr 41

Referat Architektury i Budownictwa Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przekazuje informację o zgłoszeniu rozbudowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego na terenie nieruchomości położonej przy ul. Krótkiej 17A w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 42

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci wodociągowej w ulicy Wroniej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 43

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka wodociągu w ul. Podbratek w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Informacja o zamiarze udostępnienia kanału technologicznego w pasach drogowych dróg gminnych-ul. Asnyka i ul. Rzemieślniczej na terenie Piotrkowa Trybunalskiego

artykuł nr 45

Informacja o nie wniesieniu sprzeciwu do zgłoszenia dot. robót budowlanych polegających na rozbudowie odcinka sieci wodociągowej PVC 0 160 w ulicy Glinianej