artykuł nr 36

Wykaz Nr 10/2016 z dn. 02.08.2016 r. w/s przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Bugajska 17 - Wyzwolenia 3

artykuł nr 37

Wykaz Nr 9/2016 z dn. 02.08.2016 r. w/s przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Plac Czarnieckiego 6/7 - Zamurowa 1

artykuł nr 38

Wykaz Nr 8/2016 z dn. 02.08.2016 r. w/s przeznaczenia do oddania w najem na czas nieoznaczony, w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, lokal użytkowy położony na terenie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy ul. Szewskiej 8

artykuł nr 39

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w sprawie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko dla dokumentu "Program Rewitalizacji dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku"

artykuł nr 40

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Miast Partnerskich i Broniewskiego w Piotrkowie Trybunalskim