artykuł nr 11

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Stromej 3C w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 12

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wolborskiej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 13

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Wierzejskiej 94 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 14

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Żelaznej 18 w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 15

Obwieszczenie o pozwoleniu na budowę nr 310/2016 z dnia 25.08.2016 r., polegającej na przebudowie wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przemysłowo-magazynowego na budynek przemysłowo-usługowy ? powierzchniowa obróbka metali z zastosowaniem procesów chemicznych i elektrolitycznych, przewidzianą do realizacji na terenie nieruchomości położonej przy ul. 1-go Maja 23 w Piotrkowie Trybunalskim