artykuł nr 1

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie wodociągowej sieci rozdzielczej (budowa poprzecznego przejścia pod drogą metodą przecisku, przewiertu) na teren gminy Rozprza w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Decyzja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego wykonującego zadanie z zakresu administracji rządowej w sprawie ograniczenia sposobu korzystania z nieruchomości położonej w Łodzi oznaczonej ewidencyjnie, jako działka numer 151 obręb P-41, poprzez udzielenie Łódzkiej Spółce Infrastrukturalnej sp. z o.o. w Łodzi zezwolenia na budowę kanału sanitarnego o przekroju d=0,20 m

artykuł nr 3

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Mechanicznej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 4

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Bawełnianej w Piotrkowie Trybunalskim.

artykuł nr 5

Informacja dot. zgłoszenia robót budowlanych polegających na budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej na wysokości posesji przy ul. Robotniczej 18 w Piotrkowie Trybunalskim.