artykuł nr 1

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE

POSTĘPOWANIE ZWYKŁE
artykuł nr 2

Zgromadzenie publiczne w dniu 20 lipca 2024 r.

W dniu 20 lipca 2024 r. odbędzie się zgromadzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z aborcji
artykuł nr 3

Zgromadzenie publiczne w dniu 11 lipca 2024 r.

W dniu 11 lipca 2024 r. odbędzie się zgromadzenie publiczne, którego celem jest upamiętnienie ofiar Rzezi Wołyńskiej
artykuł nr 4

Zgromadzenie publiczne w dniu 5 lipca 2024 r.

W dniu 5 lipca 2024 r. odbędzie się zgromadzenie, którego celem jest modlitwa w intencji księdza Michała Olszewskiego.
artykuł nr 5

Zgromadzenie publiczne w dniu 22 czerwca 2024 r.

W dniu 22 czerwca 2024 r. odbędzie się zgromadzenie, którego celem jest zwrócenie uwagi na zagrożenia płynące z aborcji