artykuł nr 1

Obwieszczenie w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie drogi eskpresowej S12 na odcinku Sulejów (S12) - gr. woj. świętokrzyskiego

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Przystosowanie Łódzkiego Węzła Kolejowego do obsługi Kolei Dużych Prędkości oraz zapewnienie integralności z innymi środkami transportu"

artykuł nr 3

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1 na odcinku węzeł "Tuszyn" z wyłączeniem węzła "Tuszyn" do węzła "Bełchatów" wraz z węzłem od km 335-937,65 do km 351+800-odc.A

artykuł nr 4

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego dot. budowy autostrady A1 na odcinku węzeł "Bełchatów" z wyłączeniem węzła "Bełchatów" do węzła "Kamieńsk" wraz z węzłem od km 351+800 do km 376+000-odc. B

artykuł nr 5

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi ekspresowej S12 na odc. Piotrków Trybunalski-Opoczno"