artykuł nr 1

Ogłoszenia w/s udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 2

Ogłoszenia w/s udzielenia wsparcia finansowego na rzecz Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 3

Ogłoszenie w/s przekazania Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi środków finansowych

artykuł nr 4

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę nr 515/2015 z dnia 15.12.2015 r. polegającej na przebudowie i rozbudowie (modernizacji) linii przetwarzania odpadów komunalnych przy ul. 1-go Maja 25a w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 5

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z zakresu pomocy społecznej, ochrony i promocji zdrowia, zadań z zakresu przeciwdziałania patologiom społecznym oraz integracji europejskiej w 2016 roku