artykuł nr 21

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. ,,Regulacja rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 48 KB
artykuł nr 22

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego zawiadamiającego o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia pn.: ,,Budowa linii elektroenergetycznych kablowych podziemnych SN/WN wraz z równolegle umieszczonymi liniami teletechnicznymi w rurach OPTO wraz z zasobnikami światłowodowymi i liniami uziemiająco - wyrównawczymi'' w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Obwieszczenie 476 KB
artykuł nr 23

Ogłoszenie w/s sprzedaży samochodu osobowo - ciężarowego

Załączniki:
Ogłoszenie 482 KB
artykuł nr 24

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s wniesienia odwołania od decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej

Załączniki:
Obwieszczenie 352 KB