artykuł nr 1

Ogłoszenie w/s udzielenia w 2014 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego

Załączniki:
Ogłoszenie 2 174 KB
Ogłoszenie 1 181 KB
artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,modernizacji sortowni stłuczki szklanej wraz z boksami magazynowymi na stłuczkę szklaną przewidzianą do realizacji na działce o nr ewid. 277/31 obręb 14 w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 78 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie w/s udzielenia w 2014 roku Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim wsparcia finansowego

Załączniki:
Ogłoszenie 2 381 KB
Ogłoszenie 1 387 KB
artykuł nr 4

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że wywieszone zostały do publicznej wiadomości, na okres 21 dni wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, przeznaczonych do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, znajdujących się w budynkach położonych przy ulicach: Wysokiej 44/46 m. 60, Matejki 1 m. 22, Krasickiego 7 m.30

Załączniki:
Informacja 75 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą elektroenergetyczną i drogowo-budowlaną wraz z ogrodzeniem przewidzianą do realizacji na działkach oznaczonych nr ewidencyjnym: 401, 410, 420 obręb 37 w Piotrkowie Trybunalskim''

Załączniki:
Obwieszczenie 83 KB