artykuł nr 11

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania Gminie Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych do rzeki Strawy w km 11+400 (istniejącym wylotem), pochodzących z terenu zlewni cząstkowej w rejonie Rynku Trybunalskiego i ulic: Konarskiego, Grodzkiej i Starowarszawskiej w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 32 KB
artykuł nr 12

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego w/s wydania Gminie Miastu Piotrków Trybunalski pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie wód opadowych i roztopowych do rzeki Strawy w km 6+100 (istniejącym wylotem), pochodzących z terenu zlewni cząstkowej w rejonie Miejskiej Oczyszczalni Scieków ul. Podole w Piotrkowie Trybunalskim

Załączniki:
Informacja 31 KB
artykuł nr 13

Wojewoda Łódzki informuje, że Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Łodzi, przeprowadza ponowną procedurę oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na budowie autostrady A-1

Załączniki:
Obwieszczenie 55 KB
artykuł nr 14

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi o wydaniu postanowienia znak WOOŚ.4200.5.2013.MG.3

Załączniki:
Obwieszczenie 64 KB
artykuł nr 15

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego dot. wykonania urządzeń wodnych i szczególne korzystanie z wód, tj. wykonanie drenażu i studni chłonnej oraz odprowadzania wód z odwodnienia piwnic Szkoły Podstawowej nr 8 w Piotrkowie Trybunalskim do ziemi.

Załączniki:
Zawiadomienie 67 KB