artykuł nr 1

Minister Infrastruktury i Rozwoju informuje o rozpoczęciu procesu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Dokumentu Implementacyjnego do Strategii Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 r.)

artykuł nr 2

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi dotyczące wszczęcia postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,regulacji rzeki Strawy przewidzianej do realizacji w Piotrkowie Trybunalskim''

artykuł nr 3

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s WOOŚ.4240.920.2013.MG.3

artykuł nr 4

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi w/s WOOŚ.4200.3.2013.MG.3

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego w/s zezwolenia na realizację inwestycji drogowej