artykuł nr 41

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o sporządzeniu projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

artykuł nr 42

Informacja Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o wystąpieniu z wnioskiem o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu Programu Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2012-2016 z perspektywą na lata 2017-2020

artykuł nr 43

Obwieszczenie dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę instalacji regeneracji mas formierskich i rdzeniowych z separacja piasku chromitowego w Odlewni Staliwa OS II Pioma Odlewnia sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy obiektu transportu publicznego-pętli autobusowej przy ul. Słowackiego.

artykuł nr 45

Protokół z negocjacji, dotyczących ustaleń standardów oraz stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z dworca usytuowanego w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. POW 12