artykuł nr 51

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ul. Całej

artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ul. Podbratek

artykuł nr 53

Obwieszczenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego dot. wydania decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rolniczej i Topolowej w Piotrkowie Trybunalskim

artykuł nr 54

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "zmianie sposobu użytkowania istniejącego budynku hurtowni farmaceutycznej na budynek produkcji mieszanek paszowych z częścią socjalną i magazynową oraz niezbędną infrastrukturą techniczną wewnętrzną, zlokalizowanego na działce o nr ewid. 220/2 przy ul. Glinianej 6 w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 55

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zmianie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Krętej w Piotrkowie Trybunalskim