artykuł nr 1

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w rejonie ulicy Wojska Polskiego-na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta

artykuł nr 2

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę stacji zgazowania tlenu na terenie nieruchomości położonej przy ul. Romana Dmowskiego 38 w Piotrkowie Trybunalskim (działka nr ewid. 15/33 obręb 31)

artykuł nr 3

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s wydania decyzji dot. zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla inwestycji polegającej na budowie odcinka linii energetycznej kablowej nn w rejonie ulicy Kłosowej.

artykuł nr 4

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w/s zakończenia kompletowania dokumentów dot. budowy i przebudowy sieci gazowych średniego ciśnienia w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Kostromskiej do granic miasta.

artykuł nr 5

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Świerczowskiej, Lisiej, Zamiejskiej, Przedmiejskiej wraz z przebudową odcinka kanalizacji deszczowej i rowu w Piotrkowie Trybunalskim na terenie działek nr ewid.: 1, 10/2, 17/11, 59, 17/14, 66, 73 obręb 35; 130/1, 139 obręb 33; 586 , 571/2 obręb 34; 223 obręb 36