artykuł nr 41

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na przebudowę sieci elektroenergetycznej w rejonie ulicy Dębowej

Załączniki:
Obwieszczenie 43 KB
artykuł nr 42

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci wodociągowej przy ul. Kłosowej

Załączniki:
Obwieszczenie 50 KB
artykuł nr 43

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic Słowackiego, Zawodzie, Dworskiej

Załączniki:
Obwieszczenie 51 KB
artykuł nr 44

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę wewnętrznej sieci elektrycznej kablowej do bram wjazdowych przy ul. Sienkiewicza i Narutowicza

Załączniki:
Obwieszczenie 49 KB
artykuł nr 45

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ulicy Łaziennej-Mokrej

Załączniki:
Obwieszczenie 41 KB