artykuł nr 51

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów dot. budowy odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szklarskiej i Orlej

artykuł nr 52

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zmianie wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę gazociągu w rejonie ulic Żółtej i Karolinowskiej

artykuł nr 53

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą OPTO o mocy 8MW w rejonie ulic Świerkowej, Spokojnej, Granicznej i Wroniej

artykuł nr 54

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na budowę linii kablowej SN 15 kV wraz z rurą OPTO o mocy 6MW w rejonie ulic Świerkowej, Spokojnej, Granicznej i Wroniej

artykuł nr 55

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego o zakończeniu kompletowania dokumentów na budowę odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia w pasie drogowym ul. Łaziennej-Mokrej