artykuł nr 6

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Szklarskiej i Orlej - obwieszczenie o wydaniu sprostowania oczywistej omyłki 2

artykuł nr 7

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie 2 odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w technologii PE w ul. Kasztanowej i Zajęczej

artykuł nr 8

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim o budowie gazociągu w rejonie ulicy Żółtej i Karolinowskiej

artykuł nr 9

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

artykuł nr 10

Ogłoszenie o przekazaniu w 2011 r. Komendzie Miejskiej Policji w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych na dofinansowanie zakupu atestowanego sprzętu ochronnego