artykuł nr 1

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 646 KB
artykuł nr 2

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 740 KB
artykuł nr 3

Ogłoszenie Wojewody łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

Załączniki:
Ogłoszenie 659 KB
artykuł nr 4

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

Załączniki:
Zawiadomienie 884 KB
artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę

Załączniki:
Obwieszczenie 59 KB