artykuł nr 1

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

artykuł nr 2

Ogłoszenie Wojewody Łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

artykuł nr 3

Ogłoszenie Wojewody łódzkiego o zamiarze wszczęcia postępowania w/s ustalenia odszkodowania z tyt. nabycia z mocy prawa przez Skarb Państwa części nieruchomości przeznaczonej na pas drogi krajowej

artykuł nr 4

Zawiadomienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie

artykuł nr 5

Obwieszczenie Wojewody Łódzkiego - Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę