artykuł nr 46

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka gazociągu niskiego ciśnienia PE 90 w układzie drogowym ul. Brzozowej

artykuł nr 47

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy odcinka sieci gazowej niskiego ciśnienia PE 110 w układzie drogowym ul. Wiejskiej

artykuł nr 48

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)...
artykuł nr 49

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)...
artykuł nr 50

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Na podstawie art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z późniejszymi zmianami)...