artykuł nr 26

Wykazy wyodrębnionych lokali mieszkalnych ...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy wyodrębnionych lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski...
artykuł nr 27

Wykazy lokali mieszkalnych stanowiących...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że zostały wywieszone do publicznej wiadomości wykazy lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Piotrków Trybunalski...
artykuł nr 28

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)
artykuł nr 29

Obwieszczenie dot. wydania decyzji Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego o pozwoleniu na przebudowę Placu Czarnieckiego wraz z budową/przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej

artykuł nr 30

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania...

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717)...