artykuł nr 56

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s budowy, rozbudowy i przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w pasach drogowych ulic Farnej i Zamkowej

artykuł nr 57

Zawiadomienie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie...
artykuł nr 58

Obwieszczenia Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...
artykuł nr 59

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s rozbudowy i przebudowy zespołu Klasztornego Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej w Piotrkowie Trybunalskim przy ul. Rycerskiej 3 na "Centrum Idei ku Demokracji w Piotrkowie Trybunalskim"

artykuł nr 60

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego w/s przekazania w 2009 roku na konto Miejskiego Ośrodka Kultury w Piotrkowie Trybunalskim środków finansowych