artykuł nr 1

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Miasta Piotrków Trybunalski z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanego w 2009 roku

artykuł nr 2

Wykaz nieruchomości na zbycie w drodze ustnych...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego informuje, że w dniu 30 stycznia 2009 r. odbędą się ustne przetargi nieograniczone na zbycie nieruchomości przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową, położonych przy...
artykuł nr 3

Wykaz udziału stanowiącego własność Skarbu...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego sprawujący funkcję starosty informuje, że na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego przy Pasażu Karola Rudowskiego 10 i ul. Szkolnej 28 wywieszony został wykaz...
artykuł nr 4

Ogłoszenie Prezydenta Miasta Piotrkowa...

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego ogłasza I ustny przetarg nieograniczony w dniu 27 lutego 2009 r. na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Piotrków Trybunalski...
artykuł nr 5

Obwieszczenie Dyrektora Pracowni Planowania Przestrzennego w Piotrkowie Trybunalskim w/s zmiany sposobu użytkowania pomieszczeń po byłej pralni w istniejącym budynku gospodarczym z przeznaczeniem na przychodnię lekarską-poradnię chirurgiczną przy ul. Roosevelta 3