artykuł nr 1

Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - miasto na prawach powiatu w województwie łódzkim o powierzchni 67,27 km2 położone na Równinie Piotrkowskiej nad rzeką Strawą (dorzecze Pilicy) i jej dopływami Strawką i Wierzejką. Piotrków liczy ok. 75 tys. mieszkańców.
Pod względem wielkości miasto jest drugim na ziemi łódzkiej ośrodkiem przemysłowym, usługowym i kulturalno-oświatowym. Rozwinięty przemysł maszynowo-precyzyjny, papierniczy, włókienniczy, spożywczy  oraz usługi logistyczne stawiają Piotrków Trybunalski na czele krajowych rankingów inwestycyjnych.

Piotrków to także ważny krajowy węzeł drogowy, (bezpośrednie sąsiedztwo dróg tranzytowych: Gdańsk - Cieszyn, Warszawa - Wrocław, Warszawa - Katowice, Poznań - Radom; wzdłuż zachodnich granic miasta przebiega odcinek autostrady A-1) skrzyżowanie dróg o znaczeniu europejskim (m.in. Gdańsk - Wiedeń, Praga - Moskwa, Berlin - Kijów, Gdańsk - Rzym, Gdańsk - Ateny, Warszawa - Zurich, Warszawa - Barcelona) oraz linia kolejowa Warszawa - Katowice - Wiedeń. W granicach miasta znajduje się także lotnisko dla samolotów kategorii dyspozycyjnej.

Raporty o stanie miasta Piotrkowa Trybunalskiego znajdują się na:

Pytania proszę kierować do:

Biuro Rozwoju Miasta i Inwestycji
ul. Szkolna 28
97-300 Piotrków Trybunalski

 +48 44 732 18 41
e-mail: k.szokalska@piotrkow.pl