artykuł nr 1

Wykaz numerów telefonów

 INFOLINIA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW
0 800 241 251

 

Pasaż Karola Rudowskiego 10,

Szkolna 28

97-300 Piotrków Trybunalski

e-urzad@piotrkow.pl

Administrator strony: webmaster@piotrkow.pl

 

PUNKT INFORMACYJNY

Pasaż Karola Rudowskiego 10
44/732 77 01

ul. Szkolna 28
44/732 18 00

 

Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Krzysztof Chojniak

k.chojniak@piotrkow.pl

44/732 77 33 34
fax 44/732 77 35

Zastępcy Prezydenta Miasta

Andrzej Kacperek - Pierwszy Z-ca

a.kacperek@piotrkow.pl

44/732 77 37

Adam Karzewnik - Drugi Z-ca

a.karzewnik@piotrkow.pl

44/732 76 94

Sekretarz Miasta

Bogdan Munik

b.munik@piotrkow.pl

44/732 77 26

Skarbnik Miasta

Izabela Wroniszewska

i.wroniszewska@piotrkow.pl

44/732 77 56

Przewodniczący Rady Miasta

Marian Błaszczyński

rada@piotrkow.pl

44/732 77 31
fax. 44/732 18 85

PION PREZYDENTA MIASTA

Biuro Prasowe

Kierownik - Jarosław Bąkowicz

rzecznik@piotrkow.pl

44/732 77 17

Urząd Stanu Cywilnego

usc@piotrkow.pl

Kierownik 
- Małgorzata Lachowicz-Skrzyńska

m.lachowicz@piotrkow.pl

44/732 77 09

Zastępca Kierownika - Ewa Andryańczyk

e.andryanczyk@piotrkow.pl

44/732 77 08

Zastępca Kierownika - Aleksandra Cłapaa.clapa@piotrkow.pl44 732 77 07

Biuro Prawne

Kierownik - Bogusława Dąbrowska

b.dabrowska@piotrkow.pl

44/732 77 79

Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Włodzimierz Lasek

w.lasek@piotrkow.pl

44/732 77 65

Miejski Rzecznik Konsumentów

Łukasz Mycka

l.mycka@piotrkow.pl

 

Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony

Kierownik - Krzysztof Michalski

k.michalski@piotrkow.pl

44/732 36 60

Audytor Wewnętrzny

Audytor wewnętrzny - Magdalena Kowalik

m.kowalik@piotrkow.pl

44/732 77 90

Biuro Kontroli
Kierownik - Aldona Ciupińska a.ciupinska@piotrkow.pl44/732 18 97

PION SKARBNIKA MIASTA

Zastępca Skarbnika Miasta

 

 

 

Referat Podatków i Opłat Lokalnych

Kierownik – Zenona Jureńczyk

z.jurenczyk@piotrkow.pl

44/732 30 41

Referat Księgowości

Kierownik – Dorota Koziorowska

d.koziorowska@piotrkow.pl

44/732 77 57

Referat Dochodów

Kierownik – Magdalena Ostrowska

m.ostrowska@piotrkow.pl

44/732 77 68

Referat Budżetu i Analiz Finansowych

Kierownik - Beata Rakoczy

b.rakoczy@piotrkow.pl

44/732 77 54

PION SEKRETARZA MIASTA

Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi

Kierownik - Andrzej Kędzierski

a.kedzierski@piotrkow.pl

44/732 18 86

Referat Administracji i Majątku

Kierownik - Mariusz Magiera

m.magiera@piotrkow.pl

 44/732 77 70

Biuro Obsługi Mieszkańców

bom@piotrkow.pl

Dyrektor - Renata Karbowniczek

r.karbowniczek@piotrkow.pl

44/732 77 44

Referat Ewidencji Ludności
Kierownik - Paweł Bałeckip.balecki@piotrkow.pl44/732 77 47
Referat Komunikacji
Kierownik - Joanna Westrychj.westrych@piotrkow.pl44/732 18 20

Referat Informatyki

Kierownik - Jacek Lara

j.lara@piotrkow.pl

webmaster@piotrkow.pl

44/732 77 23

Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji

Kierownik - Przemysław Cienkowski

p.cienkowski@piotrkow.pl

44/732 30 35

Inspektor Ochrony Danych Osobowych - Anna Pełkaa.pelka@piotrkow.pl44/732 77 41
Biuletyn Informacji Publicznej bip@piotrkow.pl44/ 732 30 34

Biuro Rady Miasta

Kierownik - Beata Szulc

b.szulc@piotrkow.pl

44/732 77 19

Biuro Partnerstwa i Funduszy

Kierownik - Jolanta Kopeć

j.kopec@piotrkow.pl

44/732 18 15

Centrum Informacji Turystycznej

Kierownik - Błażej Cecota

cit@piotrkow.pl

44/732 60 49

Biuro Planowania i Rozwoju Miasta

Kierownik – Katarzyna Szokalska

k.szokalska@piotrkow.pl

44/732 18 41

PION I ZASTĘPCY PREZYDENTA

Referat Zamówień Publicznych

Kierownik – Ewa Tymińska

zamowienia.publiczne@piotrkow.pl

e.tyminska@piotrkow.pl

44/732 77 96
fax 44/732 77 98

Referat Edukacji

Kierownik - Radosław Kaczmarek

r.kaczmarek@piotrkow.pl

44/732 18 81

Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta

p.o. Kierownika - Wojciech Bonarski

w.bonarski@piotrkow.pl

44/732 77 92

Referat Spraw Społecznych

Kierownik - Grzegorz Janowski

g.janowski@piotrkow.pl

44/732 77 83

Referat Gospodarki Nieruchomościami

Kierownik - Agnieszka Kosela

a.kosela@piotrkow.pl

44/732 18 02

PION II ZASTĘPCY PREZYDENTA

Biuro Inwestycji i Remontów

Dyrektor – Józef Dziubecki

j.dziubecki@piotrkow.pl

44/732 18 42

Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

Kierownik - Barbara Król

b.krol@piotrkow.pl

44/732 18 24

Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi

Kierownik - Dorota Kosterskad.kosterska@piotrkow.pl44/732 18 99

Referat Geodezji, Kartografii i Katastru

Kierownik - Krzysztof Studziżur

k.studzizur@piotrkow.pl

44/732 18 05

Referat Architektury i Budownictwa

Kierownik - Janusz Korczak-Ziołkowski

j.korczak@piotrkow.pl

44/732 18 66