artykuł nr 1

Informacje ogólne o Urzędzie

Podstawowe informacje o Urzędzie

Urząd Miasta
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

wyróżnienie - przyjazna strona
Rodzaj
Miasto na prawach powiatu
Województwo
łódzkie
Miejscowość, kod pocztowy
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI, 97-300
Adres
Urząd Miasta - Pasaż K. Rudowskiego 10
Kontakt
INFOLINIA BIURA OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW:
0 800 241 251


Punkt Informacyjny
Pasaż K. Rudowskiego 10
 44 732 77 01

Punkt Informacyjny
ul. Szkolna 28
44 732 18 00


Godziny urzędowania
Urząd Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
poniedziałek - piątek, od 7.30 do 15.30,
wtorek: 7.30 - 17.00 .
Biuro Obsługi Mieszkańców
poniedziałek - piątek od 8.00 do 17.00.
Urząd Stanu Cywilnego
poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 8.00 do 15.30,
wtorek od 8.00 do 17.00 .
KOD TERYTORIALNY
106201 1
KIEROWNICTWO URZĘDU
Prezydent Miasta
Krzysztof Chojniak
tel. 0-44 732 77 33, 0-44 732 77 34
fax 0-44 732 77 35
e-mail: k.chojniak@piotrkow.pl
Pierwszy Z-ca Prezydenta Miasta
Andrzej Kacperek
tel. 0-44 732 77 37
fax 0-44 732 77 38
email: a.kacperek@piotrkow.pl
Drugi Z-ca Prezydenta Miasta
Adam Karzewnik
tel. 0-44 732 76 94
fax 0-44 732 76 99
email: a.karzewnik@piotrkow.pl
Sekretarz Miasta
Bogdan Munik
tel. 0-44 732 77 26
fax 0-44 732 77 38
email: b.munik@piotrkow.pl
Skarbnik Miasta
Izabela Wroniszewska
tel. 0-44 732 77 56
email: i.wroniszewska@piotrkow.pl
Przewodniczący Rady Miasta
Marian Błaszczyński
tel. 0-44 732 77 31
e-mail: rada@piotrkow.pl