Statystyki odwiedzin strony BIP

Urząd
   Dane podstawowe 1245875
   Nr rachunków bankowych, NIP i REGON 55643
   Struktura organizacyjna i schemat organizacyjny 44909
   Wykaz numerów telefonów 53131
   Podstawowe informacje o Piotrkowie Trybunalskim 13730
Organy
   Prezydent Miasta 23348
     Kompetencje 3830
     Kontakt, dyżur 4356
     Komisje 2459
   Z-cy Prezydenta Miasta 20201
     Kompetencje 2527
     Kontakt i Dyżury 3060
   Sekretarz Miasta 13607
   Skarbnik Miasta 10994
   Rada Miasta 20943
     Komisja Budżetu, Finansów i Planowania 2233
     Komisja Administracji, Bezpieczeństwa Publicznego i Inwentaryzacji Mienia Komunalnego 1971
     Komisja Oświaty i Nauki 2123
     Komisja Rewizyjna 1833
     Komisja Polityki Gospodarczej i Spraw Mieszkaniowych 1995
     Komisja ds. Rodziny, Zdrowia, Spraw Społecznych i Osób Niepełnosprawnych 1943
     Komisja Kultury i Kultury Fizycznej 1888
   Komórki organizacyjne 49860
     Komórki podległe bezpośrednio Prezydentowi Miasta 19289
    ›    Biuro Prawne 2823
    ›    Pełnomocnik Prezydenta Miasta do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych 2271
    ›    Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony 5625
    ›    Urząd Stanu Cywilnego 7932
    ›    Miejski Rzecznik Konsumentów 5920
    ›    Biuro Prasowe 3802
    ›    Biuro Kontroli 3029
    ›    Audytor Wewnętrzny 163
     Komórki podległe bezpośrednio Pierwszemu Zastępcy Prezydenta 15926
    ›    Referat Edukacji 7346
    ›    Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 5063
    ›    Referat Zamówień Publicznych 2687
    ›    Referat Spraw Społecznych 3669
    ›    Referat Gospodarki Nieruchomościami 6330
     Komórki podległe bezpośrednio Drugiemu Zastępcy Prezydenta 13427
    ›    Biuro Inwestycji i Remontów 4788
    ›    Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 10359
    ›    Referat Architektury i Budownictwa 6041
    ›    Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 7153
    ›    Referat Gospodarowania Odpadami Komunalnymi - IGO 1067
     Komórki podległe Skarbnikowi Miasta 8230
    ›    Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3101
    ›    Referat Budżetu i Analiz Finansowych 2803
    ›    Referat Księgowości 2895
    ›    Referat Dochodów 2948
    ›    Radca Prawny ds obsługi pionu Skarbnika 1209
     Komórki podległe Sekretarzowi Miasta 11466
    ›    Biuro Zarządzania Zasobami Ludzkimi 3933
    ›    Referat Administracji i Majątku 2806
    ›    Biuro Obsługi Mieszkańców 2844
    ›    Referat Informatyki 2905
    ›    Referat Ewidencji Ludności 4182
    ›    Referat Komunikacji 3428
    ›    Biuro Planowania Rozwoju Miasta 2968
    ›    Biuro Rady Miasta 2220
    ›    Biuro Partnerstwa i Funduszy 2835
    ›    Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 2311
    ›    Centrum Informacji Turystycznej 2178
     Miejski Rzecznik Konsumentów 3812
     Pełnomocnik Prezydenta Miasta ds. Ochrony Informacji Niejawnych 2820
Rada Miasta
   Kadencja 2018-2023 3423
     Prezydium Rady 770
     Skład Rady 1040
     Komisje Rady 1553
     Interpelacje i zapytania radnych 5496
     Dyżury radnych 550
   Sesje Rady 2533
     Rok 2020 433
    ›    XVI Sesja z dn. 29.01.2020 r. 129
    ›    XVII Sesja z dn. 26.02.2020 r. 164
    ›    XVIII Sesja z dn. 18.03.2020 r. 153
    ›    XIX Sesja z dn. 29.04.2020 r. 174
    ›    XX Nadzwyczajna Sesja z dn. 6.05.2020 r. 57
    ›    XXI Sesja z dn. 27.05.2020 r. 48
    ›    IV Sesja z dn. 30.01.2019 r. 645
     Rok 2019 1564
    ›    V Sesja z dn. 27.02.2019 r. 230
    ›    VI Sesja z dn. 27.03.2019 r. 219
    ›    VII Sesja z dn. 17.04.2019 r. 260
    ›    VIII Sesja z dn. 29.05.2019 r. 237
    ›    IX Sesja z dn. 26.06.2019 r. 303
    ›    X Sesja z dn. 28.08.2019 r. 234
    ›    XI Sesja z dn. 25.09.2019 r. 247
    ›    XII Nadzwyczajna Sesja z dn. 27.09.2019 r. 148
    ›     XIII Sesja z dn. 30.10.2019 r. 235
    ›    XIV Sesja z dn. 27.11.2019 r. 171
    ›    XV Sesja z dn. 18.12.2019 r. 181
     Rok 2018 673
    ›    Sesja I 497
    ›    Sesja II 233
    ›    Sesja III 321
   Uchwały 45961
     Rok 2020 568
    ›    I kwartał 456
    ›    II kwartał 260
     Rok 2019 2394
    ›    I kwartał 1234
    ›    II kwartał 1130
    ›    III kwartał 966
    ›    IV kwartał 1082
     Rok 2018 3533
    ›    I kwartał 1561
    ›    II kwartał 1441
    ›    III kwartał 1073
    ›    IV kwartał 1732
     Rok 2017 3356
    ›    I kwartał 2512
    ›    II kwartał 1681
    ›    III kwartał 1393
    ›    IV kwartał 1924
     Rok 2016 3292
    ›    I kwartał 2197
    ›    II kwartał 1955
    ›    III kwartał 1424
    ›    IV kwartał 4028
     Rok 2015 3760
    ›    I kwartał 2729
    ›    II kwartał 2109
    ›    III kwartał 1771
    ›    IV kwartał 3484
     Rok 2014 3427
    ›    I kwartał 2507
    ›    II kwartał 2214
    ›    III kwartał 1843
    ›    IV kwartał 2367
     Rok 2013 3675
    ›    I kwartał 3199
    ›    II kwartał 2221
    ›    III kwartał 1888
    ›    IV kwartał 2423
     Rok 2012 5140
    ›    I kwartał 3002
    ›    II kwartał 2897
    ›    III kwartał 2457
    ›    IV kwartał 3333
     Rok 2011 4832
    ›    I kwartał 3521
    ›    II kwartał 2648
    ›    III kwartał 2624
    ›    IV kwartał 3817
     Rok 2010 4384
    ›    I kwartał 2712
    ›    II kwartał 2738
    ›    III kwartał 2304
    ›    IV kwartał 3545
     Rok 2009 4610
    ›    I kwartał 3584
    ›    II kwartał 3203
    ›    III kwartał 2489
    ›    IV kwartał 3516
     Rok 2008 5114
    ›    I kwartał 3466
    ›    II kwartał 3402
    ›    III kwartał 2815
    ›    IV kwartał 3493
     Rok 2007 4666
    ›    I kwartał 3266
    ›    II kwartał 2885
    ›    III kwartał 2473
    ›    IV kwartał 3360
     Rok 2006 4665
    ›    I kwartał 3343
    ›    II kwartał 3180
    ›    III kwartał 3054
    ›    IV kwartał 2917
     Rok 2005 4097
    ›    I kwartał 3102
    ›    II kwartał 3765
    ›    III kwartał 2215
    ›    IV kwartał 3941
     Rok 2004 1830
    ›    IV kwartał - projekty 1314
    ›    III kwartał - projekty 1160
    ›    II kwartał - projekty 1347
    ›    I kwartał - projekty 1556
     Rok 2004 3495
    ›    IV kwartał 3682
    ›    III kwartał 2064
    ›    II kwartał 2774
    ›    I kwartał 2375
     Rok 2003 2864
    ›    I Kwartał 1826
    ›    II Kwartał 1752
    ›    III Kwartał 1597
    ›    IV Kwartał 2943
     Rok 2002 2402
    ›    IV Kwartał 1928
   Protokoły z sesji Rady Miasta 3134
     Kadencja 2018-2023 1149
     Kadencja 2014-2018 4142
     Kadencja 2010-2014 3037
   Oświadczenia majątkowe 1633
     Rok 2020 267
     Rok 2019 358
     Rok 2018 3304
   Transmisja online sesji 10306
   Młodzieżowa Rada Miasta 223
Prawo Lokalne
   Statut 9618
   Regulamin 13950
   Budżet 20523
     Budżet Miasta - 2020 r. 786
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2020 r. 50
     Budżet Miasta - 2019 r. 1754
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2019 r. 218
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2019 r. 216
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2019 r. 165
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2019 r. 216
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2019 r. 211
    ›    Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta za 2019 rok 78
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 r. 64
     Budżet Miasta - 2018 r. 2495
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2018 r. 262
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2018 r. 196
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2018 r. 233
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2018 r. 203
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2018 r. 236
    ›    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 274
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2018 r. 373
     Budżet Miasta - 2017 r. 2636
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2017 r. 477
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2017 r. 405
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2017 r. 354
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2017 r. 280
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2017 r. 780
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2017 r. 519
     Budżet Miasta - 2016 r. 3276
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I kwartał 2016 r. 651
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za II kwartał 2016 r. 564
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2016 r. 712
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za III kwartał 2016 r. 624
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za IV kwartał 2016 r. 500
    ›    Sprawozdanie finansowe Miasta za 2016 r. 718
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2016 r. 1022
     Budżet Miasta - 2015 r. 2804
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2015 r. 1756
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za I półrocze 2015 r. 2137
    ›    Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu za 2015 r. 1247
     Budżet Miasta - 2014 r. 2917
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2014 r. 1896
     Budżet Miasta - 2013 r. 3164
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2013 r. 1693
     Budżet Miasta - 2012 r. 3062
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2012 r. 1504
     Budżet Miasta - 2011 r. 3187
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2011 roku 1262
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2011 r. 1600
    ›    Budżet Miasta - 2002 r. 1467
    ›    Budżet Miasta - 2003 r. 2013
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2003 r. 1120
    ›    Budżet Miasta - 2004 r. 2156
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2004 r. 1249
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2003 r. 1456
    ›    Budżet Miasta - 2005 r. 2460
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2004 rok 1577
    ›    Informator budżetowy 1214
    ›    Budżet Miasta - 2006 r. 2460
    ›    Sprawozdania z wykonania budżetu Miasta za 2005 rok 1433
    ›     Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2005 r. 1235
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków - 2006 r. 1319
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2006 rok 2170
    ›    Wykonanie budżetu 1606
    ›    Projekt Budżetu Miasta na 2007 r. 1493
    ›    Budżet Miasta na 2007 r. 1834
    ›    Wykonanie budżetu 1180
    ›    Realizacja planowanych dochodów i wydatków 1285
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2007 rok 1284
    ›    Budżet Miasta - 2008 r. 1989
    ›    Sprawozdanie z wykonania Budżetu Miasta za 2007 r. 1694
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2008 roku 1410
    ›    Budżet Miasta na 2009 r. 1984
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2008 r. 1729
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2009 roku 1222
     Budżet Miasta - lata 2002-2010 2662
    ›    Budżet Miasta - 2010 r. 2160
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 r. 1732
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za I półrocze 2010 roku 1333
    ›    Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2010 r. 1606
     Procedura tworzenia, uchwalania i kontroli realizacji budżetu 2433
     Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2036 144
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2019-2036 438
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2019 r. 110
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2019 rok 22
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2018-2036 756
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2018 r. 150
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2018 r. 84
     Wieloletnia Prognoza Finansowa lata 2011-2017 5616
    ›    Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięć WPF 1261
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2016 r. 391
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za I półrocze 2017 r. 466
    ›    Sprawozdanie o kształtowaniu się WPF za 2017 r. 148
   Projekty Uchwał (lata 2011-2018) 10864
     Rok 2018 1755
    ›    I kwartał 801
    ›    II kwartał 685
    ›    III kwartał 488
    ›    IV kwartał 770
     Rok 2017 1596
    ›    I kwartał 966
    ›    II kwartał 734
    ›    III kwartał 725
    ›    IV kwartał 988
     Rok 2016 1272
    ›    I kwartał 827
    ›    II kwartał 1015
    ›    III kwartał 768
    ›    IV kwartał 1070
     Rok 2015 1438
    ›    I kwartał 1461
    ›    II kwartał 1303
    ›    III kwartał 1127
    ›    IV kwartał 1186
     Rok 2014 1211
    ›    I kwartał 1274
    ›    II kwartał 1172
    ›    III kwartał 914
    ›    IV kwartał 1139
     Rok 2013 1549
    ›    I kwartał 1761
    ›    II kwartał 1237
    ›    III kwartał 1263
    ›    IV kwartał 1616
     Rok 2012 1810
    ›    I kwartał 1852
    ›    II kwartał 1637
    ›    III kwartał 1417
    ›    IV kwartał 1542
     Rok 2011 1285
    ›    III kwartał 1112
    ›    IV kwartał 2147
   Zarządzenia Prezydenta Miasta 125229
     Rok 2020 4640
    ›    I kwartał 7871
    ›    II kwartał 3512
    ›    III kwartał 137
    ›    IV kwartał 134
     Rok 2019 11510
    ›    I kwartał 19240
    ›    II kwartał 8033
    ›    III kwartał 6099
    ›    IV kwartał 4782
     Rok 2018 11749
    ›    I kwartał 9313
    ›    II kwartał 7794
    ›    III kwartał 7052
    ›    IV kwartał 8422
     Rok 2017 12464
    ›    I kwartał 8532
    ›    II kwartał 11934
    ›    III kwartał 5664
    ›    IV kwartał 4739
     Rok 2016 13297
    ›    I kwartał 7873
    ›    II kwartał 10142
    ›    III kwartał 6089
    ›    IV kwartał 8471
     Rok 2015 14407
    ›    I kwartał 10231
    ›    II kwartał 8795
    ›    III kwartał 7694
    ›    IV kwartał 7619
     Rok 2014 11707
    ›    I kwartał 7561
    ›    II kwartał 9419
    ›    III kwartał 9468
    ›    IV kwartał 8385
     Rok 2013 9588
    ›    I kwartał 9887
    ›    II kwartał 9168
    ›    III kwartał 9648
    ›    IV kwartał 7278
     Rok 2012 10221
    ›    I kwartał 12738
    ›    II kwartał 12407
    ›    III kwartał 10934
    ›    IV kwartał 9483
     Rok 2011 9485
    ›    I kwartał 11656
    ›    II kwartał 10220
    ›    III kwartał 10192
    ›    IV kwartał 9591
     Rok 2010 7738
    ›    I kwartał 8896
    ›    II kwartał 6894
    ›    III kwartał 9133
    ›    IV kwartał 7816
     Rok 2009 7840
    ›    I kwartał 9121
    ›    II kwartał 9475
    ›    III kwartał 8864
    ›    IV kwartał 7688
     Rok 2008 6781
    ›    I kwartał 8625
    ›    II kwartał 8194
    ›    III kwartał 8096
    ›    IV kwartał 8302
     Rok 2007 5669
    ›    I kwartał 9087
    ›    II kwartał 7761
    ›    III kwartał 8396
    ›    IV kwartał 6314
     Rok 2006 4313
    ›    I kwartał 8152
    ›    II kwartał 4522
    ›    III kwartał 7800
    ›    IV kwartał 8931
     Rok 2005 3262
    ›    I kwartał 6323
    ›    II kwatrał 5155
    ›    III kwartał 8116
    ›    IV kwartał 7393
     Rok 2004 2548
    ›    I półrocze 2004 9434
    ›    II półrocze 2004 11523
     Rok 2003 - rejestr 12784
     Rok 2002 - rejestr 4116
   Podatki i opłaty lokalne 25526
     Podatek od nieruchomości 28708
     Podatek od środków transportowych 7817
     Podatek rolny 4381
    ›    Zwolnienia z podatku rolnego użytków rolnych gospodarstw rolnych, na których zaprzestano produkcji rolnej. 1828
     Podatek leśny 2315
     Opłata posiadania psów 3367
     Taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków 2070
     Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 168
     Opłata targowa 2513
     Opłata za zajęcie pasa drogowego 2729
     Indywidualna interpretacja prawa podatkowego 1815
     Należności cywilnoprawne 2184
     Opłata prolongacyjna 632
     Informacje o udzielonych umorzeniach należności niepodatkowych 267
   Pomoc publiczna 5710
   Zbiór aktów prawa miejscowego 6111
     Rok 2020 180
     Rok 2019 971
     Rok 2018 1154
     Rok 2017 1345
     Rok 2016 1097
     Rok 2015 1522
     Rok 2014 1559
     Rok 2013 1876
     Rok 2012 2910
   Programy i strategie 6046
     Strategia Rozwoju Miasta 6779
     Analiza możliwości modernizacji i restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim 1718
     Program Współpracy Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z organizacjami pozarządowymi 1693
     Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 3994
     Miejski Program przeciwdziałania narkomanii dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1746
     Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1134
     Aktualizacja Projektu Założeń do Planu Zaopatrzenia w Ciepło, Energię Elektryczną i Paliwa Gazowe dla Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 821
     Program pomocy dla rodzin wielodzietnych "Rodzina +4" 1254
     Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2986
     Powiatowy programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 1201
     Powiatowy Program Rozwoju Pieczy Zastępczej w Mieście Piotrkowie Trybunalskim 1033
     Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2015-2020 4729
     Program "Bezpieczne Miasto" 1972
     Gminny Program Wspierania Rodziny w Piotrkowie Trybunalskim na lata 2016-2018 1415
     Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Piotrkowie Trybunalskim na rok 2019 301
     Program Rewitalizacji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego do 2023 roku. 2132
     Program Ochrony Środowiska dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2013-2016 z perspektywą na lata 2017-2020 1845
     Strategia Promocji Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2017-2021 441
Ochrona danych osobowych
   Klauzule informacyjne 1294
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 829
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności) 393
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego i ustawą z dnia 17 października 2008 r. o z 381
     Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych) 291
Zamówienia Publiczne - PROFIL NABYWCY
   Wstępne ogłoszenia informacyjne 3112
     Rok 2019 3704
     Rok 2018 1688
   Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych 8381
     Rok 2020 853
     Rok 2019 2137
     Rok 2018 1874
     Rok 2017 4590
   Postępowania w trybie: PRZETARG NIEOGRANICZONY 31793
     Rok 2020 8330
     Rok 2019 31872
     Rok 2018 53982
   Postepowania w trybie: ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI 28605
     Rok 2020 4623
     Rok 2019 16159
     Rok 2018 18671
   Postępowania w trybie: PRZETARG OGRANICZONY 15937
   Postępowania w pozostałych trybach ustawowych 13345
   Postępowania na usługi społeczne o wartości od 30 000 euro do 750 000 euro 216793
     Rok 2020 3232
     Rok 2019 5083
     Rok 2018 5972
     Rok 2017 4886
   Konkursy 8511
     Rok 2017 3773
   Postępowania wyłączone ze stosowania ustawy na podstawie art. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych / Rozeznanie rynku 69319
     Rok 2020 449
    ›    Ogłoszenia 1378
    ›    Platforma zakupowa 173
    ›    Baza konkurencyjności 72
    ›    Rozeznanie rynku 1093
     Rok 2019 2365
    ›    Ogłoszenia 6229
    ›     Platforma zakupowa 713
    ›    Baza konkurencyjności 302
    ›    Rozeznanie rynku 3860
     Rok 2018 15161
    ›    Ogłoszenia 16265
    ›    Platforma zakupowa 1114
    ›    Baza konkurencyjności 667
    ›    Rozeznanie rynku 10245
     Rok 2017 4454
    ›    I półrocze 22768
    ›    II półrocze 44779
    ›    Platforma zakupowa 1471
    ›    Baza konkurencyjności 591
     Rok 2016 12428
    ›    I półrocze 33200
    ›    II półrocze 19351
     Rok 2015 25351
    ›    I półrocze 47404
    ›    II półrocze 25612
     Rok 2014 5463
    ›    I półrocze 15971
    ›    II półrocze 28187
     Rok 2013 5744
    ›    I półrocze 11248
    ›    II półrocze 9861
     Rok 2012 5574
    ›    I półrocze 9251
    ›    II półrocze 13281
     Rok 2011 5504
    ›    I półrocze 14792
    ›    II półrocze 14306
     Rok 2010 6483
    ›    I półrocze 49898
    ›    II półrocze 17044
     2009 - II półrocze 48950
   Archiwum - Przetarg nieograniczony 9751
     Rok 2003 15847
     Rok 2004 - I półrocze 21846
     Rok 2004 - II półrocze 32553
     Rok 2005 - I półrocze 36218
     Rok 2005 - II półrocze 45372
     Rok 2006 - I półrocze 39776
     Rok 2006 - II półrocze 37042
     Rok 2007 - I półrocze 25696
     Rok 2007 - II półrocze 53329
     Rok 2008 - I półrocze 21649
     Rok 2008 - II półrocze 22772
     Rok 2009 - I półrocze 32602
     Rok 2009 - II półrocze 28662
     Rok 2010 - I półrocze 60583
     Rok 2010 - II półrocze 21967
     Rok 2011 - I półrocze 23256
     Rok 2011 - II półrocze 37933
     Rok 2012 - I półrocze 24881
     Rok 2012 - II półrocze 27225
     Rok 2013 - I półrocze 23632
     Rok 2013 - II półrocze 21462
     Rok 2014 - I półrocze 27534
     Rok 2014 - II półrocze 29446
     Rok 2015 - I półrocze 46693
     Rok 2015 - II półrocze 724574
     Rok 2016 - I półrocze 22685
     Rok 2016 - II półrocze 27524
     Rok 2017 - I półrocze 32309
     Rok 2017 - II półrocze 20331
   Archiwum - Zapytania o cenę 7993
     Rok 2015 40992
     Rok 2014 1100
   Archiwum - Wstępne ogłoszenia informacyjne 675
     Rok 2017 2502
   Archiwum - Zamówienia z wolnej ręki 753
     Rok 2017 13676
     Rok 2016 13956
     Rok 2015 20241
     Rok 2014 7578
     Rok 2013 1130
     Rok 2012 5362
     Rok 2011 6528
     Rok 2010 38447
     Rok 2009 5224
     Rok 2008 2691
Rejestry i Ewidencje
   Rejestry i ewidencje 13073
Załatwianie Spraw
   Elektroniczna skrzynka podawcza 5710
   Udostępnianie informacji publicznej 9551
   Ponowne wykorzystywanie informacji 2850
   Procedury przyjmowania i załatwiania spraw 19199
     Biuro Obsługi Mieszkańców 1077
     Referat Kultury, Sportu i Promocji Miasta 2047
     Referat Spraw Społecznych 4629
     Referat Ewidencji Ludności 4843
     Urząd Stanu Cywilnego 3209
     Referat Podatków i Opłat Lokalnych 3470
     Referat Dochodów 1585
     Referat Administracji i Majatku 1954
     Referat Gospodarki Nieruchomościami 2929
     Referat Geodezji, Kartografii i Katastru 3355
     Referat Architektury i Budownictwa 10418
     Referat Komunikacji 7332
     Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska 3372
     Biuro Planowania Rozwoju Miasta 1866
     Referat Zarządzania Krzyzysowego i Obrony 1531
     Referat Edukacji 2767
     Referat Zarządzania Dokumentacją i Bezpieczeństwa Informacji 573
     Centrum Informacji Turystycznej 478
   Lobbing 384
   Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie 3731
   Wzór formularza wniosku o przyznanie prawa pomocy w postępowaniu przed sądami administracyjnymi 1580
Gospodarka nieruchomościami
   Komunikaty, ogłoszenia 4231
   Wykazy nieruchomości - sprzedaż i dzierżawa 13814
     Rok 2020 1365
    ›    I półrocze 3315
    ›    II półrocze 449
     Rok 2019 2715
    ›    I półrocze 4497
    ›    II półrocze 4479
     Rok 2018 3479
    ›    I półrocze 3544
    ›    II półrocze 3836
     Rok 2017 2706
    ›    I półrocze 3185
    ›    II półrocze 2998
     Rok 2016 3529
    ›    II półrocze 2821
    ›    I półrocze 3939
   Ogłoszenia - sprzedaż i dzierżawa 57688
     Rok 2020 934
    ›    I półrocze 2988
     Rok 2019 2861
    ›    I półrocze 14414
    ›    II półrocze 2847
     Rok 2018 3700
    ›    I półrocze 9815
    ›    II półrocze 9601
   Informacja o wynikach przetargów 6008
     Rok 2020 257
     Rok 2019 2019
     Rok 2018 2843
     Rok 2017 2382
     Rok 2016 3516
   Ogłoszenia najem lokali 2811
     Rok 2018 1303
     Rok 2017 968
     Rok 2016 1384
   Konkursy 2350
     2014 2519
   Archiwum ogłoszeń 1595
     Rok 2017 - I półrocze 7024
     Rok 2017 - II półrocze 7699
     Rok 2016 - I półrocze 10028
     Rok 2016 - II półrocze 7713
     Rok 2015 - I półrocze 6719
     Rok 2015 - II półrocze 20602
     Rok 2014 - I półrocze 6000
     Rok 2014 - II półrocze 5441
     Rok 2013 - I półrocze 5267
     Rok 2013 - II półrocze 6491
     Rok 2012 - I półrocze 4358
     Rok 2012 - II półrocze 8262
     Rok 2011 - I półrocze 8767
     Rok 2011 - II półrocze 6824
     Rok 2010 - I półrocze 7947
     Rok 2010 - II półrocze 7709
     Rok 2009 - II półrocze 33648
     Rok 2009 - I półrocze 24151
     Rok 2008 - II półrocze 13996
     Rok 2008 - I półrocze 10171
     Rok 2007 - II półrocze 14651
     Rok 2007 - I półrocze 10417
Oświata
   Oświata w Piotrkowie Trybunalskim 14359
     Zmiana ustroju oświaty 505
     Szkoły i placówki niepubliczne 1080
      Wpis do ewidencji 526
     Dotacje 1021
    ›    2018 rok 257
    ›    2019 rok 564
     Wykaz publicznych placówek oświatowych 833
Ogłoszenia i obwieszczenia
   Ogłoszenia, obwieszczenia i zawiadomienia Urzędu Miasta 53891
     Rok 2020 1305
    ›    I kwartał 1986
    ›    II kwartał 773
    ›    III kwartał 191
    ›    IV kwartał 200
     Rok 2019 3000
    ›    I kwartał 2004
    ›    II kwartał 1384
    ›    III kwartał 1797
    ›    IV kwartał 1711
     Rok 2018 3490
    ›    I kwartał 2363
    ›    II kwartał 1672
    ›    III kwartał 1597
    ›    IV kwartał 1980
     Rok 2017 4353
    ›    I kwartał 3600
    ›    II kwartał 3353
    ›    III kwartał 1731
    ›    IV kwartał 2191
     Rok 2016 4112
    ›    II kwartał 2947
    ›    III kwartał 3218
    ›    IV kwartał 6017
    ›    I kwartał 3786
    ›    Rok 2003 15834
    ›    Rok 2004 28828
    ›    Rok 2005 43789
    ›    Rok 2006 40631
    ›    Rok 2007 24254
    ›    Rok 2008 34522
    ›    Rok 2009 32776
     Archiwum 1808
    ›    Rok 2010 34355
    ›    Rok 2011 18201
    ›    Rok 2012 23530
    ›    Rok 2013 16641
    ›    Rok 2014 10185
    ›    Rok 2015 25737
   Ogłoszenia innych organów 14414
     Rok 2020 794
     Rok 2019 1962
     Rok 2018 1567
     Rok 2017 2089
     Rok 2016 3680
     Rok 2015 22027
     Rok 2014 4401
     Rok 2013 4687
     Rok 2012 6241
     Rok 2011 4997
     Rok 2010 4506
     Rok 2009 4028
   Pracownia Planowania Przestrzennego 1133
     Rok 2019 1122
     Rok 2020 9
   Biuro Rzeczy Znalezionych 5066
     Wykaz rzeczy oddanych do Biura Rzeczy Znalezionych 3562
Oświadczenia majątkowe
   Oświadczenia majątkowe 41545
     Oświadczenia majątkowe - 2019 r. 1499
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1262
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 1035
    ›    Kierownicy podległych jednostek 1332
    ›    Oświadczenia cząstkowe 903
     Oświadczenia majątkowe - 2018 r. 6334
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2894
    ›    Osoby wydające decyzje adm. w imieniu Prezydenta Miasta 6829
    ›    Kierownicy podległych jednostek 9990
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 3809
    ›    Prezydent Miasta Piotrkowa Trybunalskiego - koniec kadencji 2014-2018 794
     Oświadczenia majątkowe - 2017 r. 4801
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1602
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 4536
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3295
    ›    Kierownicy podległych jednostek 8088
     Oświadczenia majątkowe - 2016 r. 4250
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 1850
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3652
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2806
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5882
     Oświadczenia majątkowe - 2015 r. 4695
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2093
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3803
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4150
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5884
     Oświadczenia majątkowe - 2014 r. 4454
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2268
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 5178
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 3459
    ›    Kierownicy podległych jednostek 7592
     Oświadczenia majątkowe - 2013 r. 4265
    ›    Kierownictwo Urzędu Miasta 2064
    ›    Osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu Prezydenta Miasta 3353
    ›    Radni Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 2780
    ›    Kierownicy podległych jednostek 5379
Praca
   Ogłoszenia o naborze na stanowiska urzędnicze 485526
     Rok 2020 9555
    ›    I kwartał 9729
     Rok 2019 36427
    ›    I kwartał 16893
    ›    II kwartał 12324
    ›    III kwartał 13794
    ›    IV kwartał 16421
     Rok 2018 39430
    ›    I kwartał 23114
    ›    II kwartał 12099
    ›    III kwartał 17772
    ›    IV kwartał 17078
     Rok 2017 54477
    ›    I kwartał 10532
    ›    II kwartał 13629
    ›    III kwartał 10029
    ›    IV kwartał 15622
    ›    I kwartał 19023
    ›    II kwartał 11614
    ›    III kwartał 10244
    ›    IV kwartał 10660
     Rok 2016 1858
     Rok 2015 28019
    ›    I kwartał 11968
    ›    II kwartał 12269
    ›    III kwartał 15971
    ›    IV kwartał 13759
     Rok 2014 31535
    ›    I kwartał 14240
    ›    II kwartał 15716
    ›    III kwartał 20397
    ›    IV kwartał 14606
     Rok 2013 36110
    ›    I kwartał 15574
    ›    II kwartał 18539
    ›    III kwartał 17922
    ›    IV kwartał 15728
     Rok 2012 40977
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 17790
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18813
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 18396
    ›    IV kwartał 20856
   Nabory z poprzednich lat 6090
     2005 r. 8534
    ›    III kwartał 3758
    ›    IV kwartał 17471
     2006 r. 39620
    ›    I kwartał 16208
    ›    II kwartał 16889
    ›    III kwartał 13932
    ›    IV kwartał 22586
     2007 r. 63339
    ›    I kwartał 25546
    ›    II kwartał 23890
    ›    III kwartał 22774
    ›    IV kwartał 20661
     2008 r. 51170
    ›    I kwartał 13625
    ›    II kwartał 17472
    ›    III kwartał 22365
    ›    IV kwartał 27548
     2009 r. 61089
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 22848
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 19529
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 28886
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 21082
     2010 r. 53624
    ›    I kwartał - zakończone procedury naboru 19763
    ›    II kwartał - zakończone procedury naboru 25844
    ›    III kwartał - zakończone procedury naboru 24340
    ›    IV kwartał - zakończone procedury naboru 22281
     2011 r. 44893
    ›    IV kwartał-zakończone procedury naboru 19410
    ›    III kwartał-zakończone procedury naboru 20777
    ›    II kwartał-zakończone procedury naboru 18994
    ›    I kwartał-zakończone procedury naboru 24226
   System zatrudniania 16400
Wybory
   Wybory, referenda 15470
   Wybory ławników 16031
Inne
   Wykaz jednostek realizujących zadania miasta 21199
     Pracownia Planowania Przestrzennego 4694
     Zarządu Dróg i Utrzymania Miasta 13691
     Miejski Ośrodek Kultury 3412
     Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie 13189
     Ośrodek Sportu i Rekreacji 3695
     Miejski Żłobek Dzienny 3379
     Centrum Usług Wspólnych 5076
     Ośrodek Działań Artystycznych 2335
     Muzeum 2801
     Miejska Biblioteka Publiczna 2438
     Straż Miejska 8818
     Dom Pomocy Społecznej 3347
     Dzienny Dom Pomocy Społecznej 4037
     Pogotowie Opiekuńcze w Piotrkowie Trybunaklskim 3474
     Środowiskowy Dom Samopomocy 2826
     Dom Dziecka 3162
     Środowiskowa Świetlica Socjoterapeutyczna 'Bartek' 3011
     Instytut Badań nd Parlamentaryzmem 2607
     Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy 440
     Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 366
     Centrum Kształcenia Zawodowego 448
   Jednostki pomocnicze 8371
   Zgromadzenia 3537
   Organizacje pozarządowe 8358
     Ogłoszenia i aktualności 4654
    ›    Rok 2019 1032
    ›    Rok 2020 299
     Organizacje pozarządowe działające na terenie Piotrkowa Trybunalskiego 8507
    ›    Lata 2010-2012 7560
    ›    Rok 2013 2152
    ›    Rok 2014 2246
    ›    Rok 2015 19379
    ›    Rok 2016 6741
    ›    Rok 2017 9958
     Archiwum 358
    ›    Rok 2018 11170
   Spółki z udziałem Gminy i Powiatu Piotrków Trybunalski 9644
   Oferty inwestycyjne 6177
    ›    Stan elektryfikacji 703
    ›    Stan gospodarki komunalnej 569
    ›    Stan telefonizacji 406
     Oferta inwestycyjna miasta Piotrkowa Trybunalskiego 4506
   Audyt wewnętrzny 6032
     Procedury audytu wewnętrznego 2364
     Plan Audytu 377
     Sprawozdania z prowadzenia audytu wewnętrznego 67
   Kontrole 19403
    ›    ROK 2014 1676
    ›    ROK 2015 1797
     PLANY KONTROLI 5082
    ›    ROK 2016 1573
    ›    ROK 2017 1219
    ›    ROK 2018 1091
    ›    ROK 2019 1174
    ›    ROK 2020 270
    ›    ROK 2014 2024
    ›    ROK 2015 2609
     KONTROLE WEWNĘTRZNE 5278
    ›    ROK 2016 2798
    ›    ROK 2017 2197
    ›    ROK 2018 1213
    ›    ROK 2019 869
    ›    ROK 2020 584
    ›    ROK 2014 1521
    ›    ROK 2015 1635
     KONTROLE ZEWNĘTRZNE 1727
    ›    ROK 2016 1039
    ›    ROK 2017 736
    ›    ROK 2018 573
    ›    ROK 2019 163
    ›    ROK 2020 68
     KONTROLE PODM. SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBL. DOTOWANYCH PRZEZ MIASTO 1395
    ›    ROK 2016 806
    ›    ROK 2015 676
    ›    ROK 2017 683
    ›    ROK 2018 341
    ›    ROK 2019 179
     KONTROLE PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW UE 693
    ›    ROK 2016 547
    ›    ROK 2015 571
    ›    ROK 2017 372
    ›    ROK 2018 131
    ›    ROK 2019 37
    ›    Kontrole sprzed 2006 r. 8716
    ›    Kontrole wewnętrzne-2007 r. 2504
    ›    Kontrole finansowe-2007 r. 2024
    ›    Kontrole wewnętrzne-2008 r. 2808
    ›    Kontrole finansowe-2008 r. 2314
    ›    Kontrole zewnętrzne-2008 r. 2125
    ›    Kontrole wewnętrzne-2009 r. 2074
    ›    Kontrole finansowe-2009 r. 2491
    ›    Kontrole zewnętrzne-2009 r. 2183
    ›    Kontrole wewnętrzne-2010 r. 2210
    ›    Kontrole finansowe-2010 r. 3143
    ›    Kontrole zewnętrzne-2011 r. 2066
    ›    Kontrole wewnętrzne-2011 r. 3020
    ›    Kontrole wewnętrzne-2012 r. 1986
    ›    Kontrole zewnętrzne-2012 r. 1997
    ›    Kontrole wewnętrzne-2013 r. 2273
    ›    Kontrole zewnętrzne-2013 r. 2204
     ARCHIWUM 753
   Informacja o stanie mienia komunalnego 4997
      Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2018 r. 202
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2017 r. 335
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2016 r. 382
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2015 r. 464
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2014 r. 647
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2013 r. 760
     Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2012 r. 1023
    ›    Informacja o stanie mienia gminy Piotrków Trybunalski 2003 r. - 2005 r. 1997
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego od dnia 30.09.2006 r. 997
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2007 r. 938
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30 września 2008 r. 893
     INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO Z POPRZEDNICH LAT 1130
    ›    Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 30.09.2009 r. 930
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2010 r. 1090
    ›    Informacja o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego na dzień 31.12.2011 1145
   Informacje o środowisku i jego ochronie 6421
   Wykaz punktów sprzedaży napojów alkoholowych w Piotrkowie Trybunalskim 4419
   Analiza zdawalności OSK 1202
    ›    Rok 2016 1166
    ›    Rok 2017 450
    ›    Rok 2018 327
     Wykaz zdawalności OSK 405
    ›    Rok 2019 335
    ›    Rok 2020 174
    ›    Procedura postępowania podczas przeprowadzania kontroli 330
    ›    Ogólny schemat procedur kontroli 391
     Procedura postępowania 166
     Wykaz OSK i wykaz SKP 584
   Informacje o stanie gospodarki odpadami komunalnymi 2595
   Konsultacje społeczne 195
     Rok 2020 37
    ›    Konsultacje 39
    ›    Konsultacje 414
     Rok 2018 838
     Rok 2017 1213
    ›    Konsultacje 607
   Redakcja Biuletynu 5793
KORONAWIRUS SARS CoV-2 - KOMUNIKATY
   Komunikaty 536
Łączna liczba odwiedzin:10106512